egri lányok

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a

egri lányok kft

(továbbiakban mint Szolgáltató), által üzemeltetett online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó portált (továbbiakban mint Portál) igénybe vevő Felhasználók jogait és kötelezettségeit tartalmazza

1) SZERZŐDÉSES FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

Felhasználó: bármely személy, aki a weboldalt böngészi

Felek: A Szolgáltató és Felhasználó együttesen

Portál: A szolgáltató által üzemeltetett online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó internetes felület (honlap)

Tag: Minden természetes személy, aki regisztrálta magát a Portálon és aktív regisztrációval rendelkezik

2) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Portálra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Portál tartalmának megtekintésére.

A szolgáltatást szigorúan csak nagykorú személyek, önkéntes elhatározásuk alapján vehetik igénybe, beleértve a Portál tartalmának megtekintését is.

A Felhasználó ráutaló magatartással, az oldalra történő belépésével nyilatkozik arról, hogy saját nemzeti joga szerint nagykorú, elmúlt 18 éves (egyes országokban 21 éves) és hogy az oldal látogatását, az ott megjelenített erotikus tartalom böngészését és megtekintését állampolgársága szerinti vagy tartózkodási helye szerinti jogszabály vagy előírás nem tiltja vagy korlátozza.

A Portál nem használható semmilyen törvénytelen, tisztességtelent, harmadik személy vagy a Portál számára kárt okozó tevékenységre.

A Portál tárhelyszolgáltatásnak minősül, melyben Tagok hirdetéseit és profiljait kapcsolja a Szolgáltató össze az oldal látogatóival, valamint a Tagok által elhelyezett egyéb tartalmak és információk látogatók számára történő elérését biztosítja. A Szolgáltató csak a kommunikációs és hirdetői platformokat biztosítja moderálással és adatvédelemmel.

3) REGISZTRÁCIÓ

A Portál tartalma regisztráció nélkül is megtekinthető, bizonyos funkciók csak regisztrációval érhető el Tagok számára.

A Felhasználó regisztrációja során a megfelelő helyen megjelölve megerősíti, hogy jelen ÁSZF, és a Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

A Felhasználó a regisztráció után Taggá válik.

A Regisztráció díjmentes.

A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség, ha a regisztrált felhasználó jelszavát elfelejti vagy azt másnak tovább adja. A felhasználó a Portál segítségével új jelszót kérhet magának.

A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség, ha a regisztrált felhasználó a regisztráció során nem valós vagy nem a saját adataid adja meg.

Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valódi adatait megadni. A regisztráció vagy felhasználás során megadott nem valós, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő szerződés semmissé válik. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásokat.

A regisztráció csak valódi, a Felhasználó saját e-mail címével lehetséges.

A rendszer a regisztrációt követően a Felhasználó számára automatikusan e-mail küld, melyben lévő megerősítési hivatkozással véglegesíthető a regisztráció. Amennyibben a megerősítés nem történik meg 48 órán belül, a rendszer törli a regisztrációt. Megerősítés után a regisztráció véglegessé válik, a Tag beléphet felhasználói neve és jelszava segítségével.

Regisztrációt csak 18. életévét betöltő személy végezheti el. A szolgáltatót az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletet ( 2016/679.számú Rendelt )- GDPR – 9. cikke szerinti különleges adatot nem kezel regisztrációnál, kivéve azon Tagok esetén, akik a későbbiekben hirdetést is feladnak (látsd hirdetéseket szabályzó ÁSZF pontok)

Regisztrációt csak cselekvőképes (cselekvőképességet korlátozó gondokság alatt nem álló), ügyei vitelében nem korlátozott személy végezhet.

A Regisztráció automatikusan megszűnik/törlődik az utolsó bejelentkezéstől számított 24 hónap után.

Amennyiben a Tag jelen ÁSZF-t megsérti, a Szolgáltató jogosult a Regisztráció törlésére, korlátozására vagy ideiglenes felfüggesztésére.

4) FELHASZNÁLÓK ÁLTAL ELHELYEZETT TARTALOM ÉS KIKÖTÉSEK

Jelen szabályok érvényesek minden a felhasználók (Tagok) által feltöltött tartalomra (beleértve szöveges, képi, videó, hyper hivatkozás(link) és más egyéb tartalmat) – ezen tartalmak a következőkben „felhasználói tartalom”.

Jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján a Tagok felelnek az általuk közzétett információért. Nem valódi, valamint jogsértő adatok közzététele az ÁSZF azonnali hatályú felmondását és a Tag kitiltását, korlátozását, felfüggesztését vagy törlését vonja maga után.

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltató csak korlátozottan tudja ellenőrizni a minőséget, kompatibilitást vagy a Tagok és Felhasználók biztonságát, továbbá bármely, a Portálon közzétett felhasználói tartalom igazságtartalmát, pontosságát vagy teljességét. A Szolgáltató nem minden esetben vizsgálja felül a Portálon elhelyezett felhasználói tartalmakat, annak tudatában köti meg a Felhasználó a jelen ÁSZF-t, hogy a Tagokra vonatkozó jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekben található tilalmak ellenére pontatlan vagy megtévesztő lehet.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Portálon megjelenő fénykép és a hirdető tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. A Szolgáltató igyekszik kiszűrni a nem a hirdetőket ábrázoló fényképeket, ennek ellenére a felhasználói tartalmakban, kifejezett mértékben a Hirdetésekben megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

A Tagok a személyes adatai megadásával (hirdetés, fórum használat, stb) hozzájárul azok kezeléséhez, melyek között saját elhatározásában oszt meg egyedi vagy különleges adatokat. Az oldalon nem végzünk profilozást, az adatokat nem használjuk fel az adatvédelmi tájékoztatáson kívüli célokra, de mivel az oldal nyilvános, kifejezetten felhívjuk a hirdetők figyelmét adataikkal mások visszaélhetnek, így fokozattan ügyeljenek milyen adatot és információt osztanak meg magukról.

A Portálon található fényképeket a hirdető Tag tölti fel, így kizárólag a Tag felelős a közzé tett fotókért, annak valódiságaiért és jogáért, ill. a hozzájuk tartozó szöveg tartamáért.

Nem tölthető fel olyan fotó a Portálra melyen szöveg, logó, telefonszám, e-mail cím vagy egyéb elérhetőség látható, valamint hirdetések esetén olyan, mely nem a hirdetőt ábrázolja. Ezen fotókat figyelmeztetés nélkül töröljük.

Minden Felhasználó saját felelőségére és saját elhatározásából, a Szolgáltató tudta és beleegyezése, irányítás vagy beleszólása nélkül létesíthet személyes kapcsolatot a hirdetőkkel vagy más Tagokkal, azonban a Szolgáltató a biztonságot erősítve szeretné kiszűrni a Portálról a nem valós hirdetéseket és egyéb felhasználói tartalmakat, melybe a Felhasználót bevonja.

A Tag nemzetközi, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, jogdíj mentes jogot biztosít a Portált üzemeltető számára, hogy a felhasználói tartalmakat reprodukálják, publikálják, lefordítsák és értékesítsék.

A Tag garantálja, hogy a felhasználói tartalom megfelel jelen feltételeknek.

A felhasználói tartalom nem lehet illegális, vagy jogellenes, nem sértheti harmadik fél törvényes jogait, illetve nem adhat okot jogi lépések megtételére a Portálon vagy a tartalom feltöltője, mint harmadik személy ellen.

Felhasználónak lehetősége van ahhoz, hogy az Ügyfélszolgáton bejelentést tegyen a Szolgáltatónak, ha egy hirdetés hamis, pl. nem azonos a meghirdetett képpel.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa, szerkessze vagy törölje a felhasználói tartalmakat, legyen az a szerverein tárolva, vagy látható a Portálon, amennyiben az sértő másokra nézve, ha minősége, tartalma, stílusa nem felel meg a weboldal szellemiségének, nívójának, vagy a tartalmat feltöltő megsértette az ÁSZF-ben foglaltakat.

5) TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK FELHASZNÁLÓK ÉS TAGOK SZÁMÁRA

 • A Szolgálatásokkal visszaélni bámely módon
 • Vissza élni a Szolgáltatások útján elérhető információkkal
 • Megkísérelni jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a Szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz és eszközökhöz.
 • Semmilyen közzé tenni és/vagy lemásolni módon információt vagy anyagot melyhez, mint szellemi termékekhez fűződő jogok mást illetnek, kivéve ha előzetesen megszerezte a jogosult hozzájárulását.
 • Lemásolni sem egészében, sem részben a Portálon található információkat, adatokat (beleértve - nem kizárólagosan – más Tagok adatlapján található információkat is) a jelen ÁSZF-ben meghatározottaktól eltérő célból.
 • Körleveleket vagy spam-eket küldeni más Tagoknak
 • Semmilyen módon nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói jogosultságait és/vagy jogosíthat fel bármely harmadik személyt a szolgáltatás helyette történő használatára.
 • Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy küldhet át privát üzenetben vagy Chaten más Tagnak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, zaklató, megbotránkoztató, fenyegető tartalmú, becsületsértő és/vagy trágár, más Tagok politikai és/vagy vallási meggyőződését sértse, illetve amelynek birtoklása, közzététele, továbbítása jogszabályba ütközik. Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Weboldalon nem követ el a mindenkor hatályos Btk. szerint üldözendő bűncselekményt.
 • Nem tölthet fel a Szolgáltatásra olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek.
 • Meg kísérelni más Tagok üzeneteit elfogni.
 • Olyan berendezést, szoftvert használni, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába.
 • Tilos a Portál minden publikációra alkalmas eszközével (hirdetések, fórum, publikus chat, stb..) közízlést sértő magatartás, a faji előítéletre való buzdítás vagy az ilyen eszmék népszerűsítése.
 • Tilos többszörös regisztrációt létrehoznia a Felhasználók megtévesztésének elkerülése és visszaélések elkerülése végett

6) APRÓ HIRDETÉS FELADÁS

A Tagoknak a Szolgáltató lehetőséget biztosít apróhirdetés elhelyezésére (feladására) a Portálon.

 • Az Apróhirdetés is felhasználói tartalomnak minősül, így azokra is vonatkozik a „Felhasználók által elhelyezett tartalom és kikötések” pont!
 • Amennyiben a Tag képet tölt fel a hirdetéshez, annak saját fényképnek kell lennie
 • Az összes, a Portál által kért adatot a valóságnak megfelelően kell kitölteni a Tagnak
 • A Tag, az általa feladott hirdetés tartalmát, utólag is módosíthatja
 • A Tag vállalja, hogy ha nem saját, valós fényképeket tölt fel a Portálra, vagy a Szolgáltató kérésére nem igazolja a fényképi valódiságát, ezzel megszegi jelen ÁSZF-t.

Az Apróhirdetés, annak jellegétől függően lehet díjmentes vagy díjköteles. Elsődleges szabálynak tekinthető, hogy az apróhirdetést a Szolgáltató marketing tevékenysége érdekében díjmentesen engedélyezi a Tagok számára. Amennyiben a díjmentesség korlátozódna vagy megszűnne, azt a Szolgáltató a Tag számára még a hirdetés feladása előtt kiemelten tájékoztatja. (továbbiakban látsd díjmentes szolgáltatások megszűnése pontot)

A Tagnak lehetősége van a feladott apróhirdetés díjköteles kiemelését kérni. A kiemelés során az apróhirdetés a ki nem emelet apróhirdetések elé kerül listázáskor és a hozzá feltöltött kép jobb minőségben jelenik meg, valamint a Felhasználók számára nagyíthatóvá válik.

6) ADATLAPOS HIRDETÉS FELADÁS

A Tagoknak a Szolgáltató lehetőséget biztosít Adatlapos hirdetés („fényképes hirdetés”) elhelyezésére (feladására) a Portálon.

 • Az Adatlapos hirdetés is felhasználói tartalomnak minősül, így azokra is vonatkozik a „Felhasználók által elhelyezett tartalom és kikötések” pont!
 • Kötelezően, legalább egy saját, valós fénykép feltöltése a hirdetésbe
 • Az összes, a Rendszer által kért adatot a valóságnak megfelelően tölti ki a "Saját adatok" menüpontban (Jelen Hirdetési és szerződési feltételek hatályba lépésekor: "Regisztrációs adatok, Bemutatkozás, Alapadatok, Elérhetőség, Üzenő fal, stb..")
 • A Szolgáltatónak jogában áll akár arcot is megmutató, kóddal ellátott fotógarancia kép megküldésére kötelezni a Hirdetőt, aki ezzel igazolhatja a képei valódiságát.
 • A Hirdető saját maga is kérheti a fotógarancia elbírálást.
 • A fotógarancia elbírálás díjmentes.
 • A Hirdető vállalja, hogy ha nem saját, valós fényképeket tölt fel a rendszerbe, vagy az Ügyfélszolgálat kérésére nem igazolja a fényképi valódiságát, ezzel megszegve a jelen Hirdetési és szerződési feltételeket.
 • A Hirdető elfogadja és hozzájárul, hogy az oldal felhasználói az általa feladott hirdetést értékelhetik, továbbá tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felelős Felhasználói Tartalomnak minősülő értékelésekért.
 • A Hirdető, az általa feladott hirdetés tartalmát, utólag is módosíthatja (kivételt képez a neve és kora – melynek esetleges korrekciójára - indokolt esetben pl: elírás esetén - a szolgáltató Ügyfélszolgálatán keresztül lehetősége van)
 • A Hirdetőnek lehetősége van a feladott hirdetését különböző módokon külön díjazás ellenében kiemelni. Tudomásul, veszi, hogy a kiemelt hirdetések száma korlátozott, melyek aktualitásáról a hirdetés kiemelésének közvetlenül tájékozódhat.
 • A Hirdetőnek lehetősége van, engedélyezni vagy tiltani, hogy az oldal felhasználói véleményt írjanak a hirdetése üzenőfalára.

7) DÍJMENTES SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZŰNÉSE

A Szolgáltató jogosult korábban meghirdetett díjmentes szolgáltatás nyújtást, bármikor, egyoldalúan megszüntetni, vagy csak ellenszolgáltatás ellenében biztosítani. A szolgáltatást már használó Tag számára egy adott esetben bevezetett díjkötelesség megfizetése nem kötelező, de a Szolgáltató saját mérlegelése alapján megszüntetheti vagy felfüggesztheti a Tag számára az adott szolgáltatást.

8) SZELLEMI TULAJDON

A Szolgáltató által üzemeltetett Portál tartalma, grafikai elemei név és az oldal egyéb elemei a Szolgáltató tulajdonában állnak, melyek nemzetközi jogvédelem alatt állnak.

Tilos:

 • az oldal tartalmának másolása (más oldalon való használata)
 • eladni, bérbe adni vagy egyéb módon értékesíteni az oldal tartalmát
 • bemutatni az oldal tartalmát nagy nyilvánosság előtt
 • másolni, duplikálni, felhasználni bármely tartalmat kereskedelmi célból
 • megváltoztatni, módosítani az oldal tartalmát
 • felhasználni bármely tartalmat üzleti céllal
 • tilos a Portál belső kommunikációs csatornáit üzleti céllal használni (privát üzenet, Chat)

9) Fizetős szolgáltatások ellenértékének visszatérítése

Amennyiben a Tag megsérti jelen ÁSZF-t, a szolgáltatófelé nem kérvényezheti a megfizetett szolgáltatási díjak visszatérítését.

Amennyiben a megfizetett szolgáltatás a Szolgáltató hibájából nem teljesül, a Tag jogosult az általa megfizetett szolgáltatási díj visszaigénylésére vagy jóváírására. A kifizetés csak banki átutalás útján teljesíti a Szolgáltató.

10) ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt a Portálon közzé teszi. Felhasználók a Portál használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Portál használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

11) ADATKEZELÉS

A Portál adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.) rendeletének (GDPR).

12) A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGÉNEK KIZÁRÁSA

A szolgáltató kizárja felelősségét a szolgáltatás keretében megjelenített információk vagy anyagok hitelessége, tartalma, teljessége, jogszerűsége, megbízhatósága, működőképessége vagy rendelkezésre állása vonatkozásában. A szolgáltató kizár bármely és minden felelősséget a felhasználók által tanúsított magatartásért.

13) A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL IGÉNYBEVETT MÁS SZOLGÁLTATÓK

Magyarországi emeltdíjas SMS fizetési partnerünk

Netfizetés.hu Kft, 1137 Budapest Pozsonyi út 10.

Ügyfélszolgálat: +36 70-297-23-57, info@netfizetes.hu, www.netfizetes.hu

Bankkártya fizetési partnerünk:

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg

Tárhelyszolgáltató:

A Szolgáltató saját maga üzemelteti a Portál kiszolgálásához használt szervereket.

14) AZ ÁSZF MAGYARORSZÁGRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEI, FELTÉTELEI ÉS TÁJÉKOZTATÁSOK

A Szolgáltató által üzemeltetett Portál adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak.

A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A weboldal szolgáltatása a 2001 évi CVIII. Törvény 2.§ lc pontja szerint tárhelyszolgáltatásnak minősül.

A panaszkezelés során a Felhasználó által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

Amennyiben a benyújtott panasz teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Érvényes: 2020.07.21-tólAz „egri lányok” szexpartner kereső honlapunk bőséges adatlappal mutatja be a hirdető, szexpartnert kereső egri lányokat és egerszalóki lányokat. A legnagyobb szexpartner kereső, a magyarlanyok.net tagja ként működő honlapunk kifejezetten a gyors áttekintésre fókuszál, részletes szexpartner keresési lehetőséget a főlapunkon talál a szexpartner Eger aloldalon. Az átlátható szexpartner kínálat alapköve működésünknek, nem csak Eger környékén, hanem számos Kelet-Magyarországi város is kiemelt figyelmet kap nálunk (Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza). Azoknak akik otthon maradnának és szeretik az online erotikus dolgokat, kifejezetten jól jöhet a webcamos szex chat gyűjtemény, ahol folyamatosan egyre több online webkamerás szexchates honlappal találkozhat.